اصول و طراحی سیستم انبارداری

اصول و طراحی سیستم انبارداری|47061013|lfb|لینک مستقیم|اِل اف|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان اصول و طراحی سیستم انبارداری را مشاهده می نمایید.

این محصول در قالب فایل word و در 80 صفحه تهیه و تنظیم شده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات80حجم5/688 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

تعریف و اصطلاحات
1-تعریف مال
2-اموال غیر منقول
3-اموال منقول
4-ذیحساب و وظایف آن
5-جمعدار اموال و وظایف آن
6-بودجه و اعتبار
7-پیش پرداخت و علی الحساب
8-تنخواه گردان پرداخت
9-كارپرداز و وظایف آن
10-انواع خریدها
1/10-خریدهای برنامه ریزی شده
2/10 –خریدهای موردی یا اضطراری
3/ 10-خرید به صورت متمركز
4/10-خرید به صورت غیر متمركز
11-انواع خریدها از نظر قیمت
1/11-خریدهای جزئی
2/11-خریدهای متوسط
3/11-خریدهای عمده
12-اصول تداركات
13-تعریف سیستم و روش سیستماتیك
1/13-نقش واحد تداركات به عنوان جزئی از یك سسیتم
2/13-اصول مدیریت تداركات(صحت پنجگانه)
14-مراحل اجرایی خرید
قسمت اول:خریدهای داخلی
1/14- درخواست خرید
2/14-سفارش كالا به فروشنده
3/14-بازرسی و كنترل اجناس خریداری شده
15-دفترراهنمای سفارش ها
قسمت دوم :خریدهای خارجی
18-كلیات
19-عوامل موثر در بالابردن میزان فروش
20-وظایف مدیر بازاریابی و فروش
اصول انبارداری
21-كلیات
22-تعریف انبار
23-وظایف انباردار
24-انواع موجودی های انبار
1/24-مواد خام یا مواد اولیه
2/24-مواد و لوازم مصرفی
3/24-مواد ولوازم در جریان ساخت
4/24-كالای تمام شده
5/24-اجناس خریداری شده جهت فروش
25-سازمان انبار
منابع ورود كالا به انبار
26-كلیات
1/26-از طریق خریدهای داخلی
2/26-از طریق خریدهای خارجی
27-كالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی
1/27نحوه و موارد استفاده از فرم انتقال كالا از یك انبار به انبار دیگر
2/27-نحوه و مواد استفاده از فرم برگشت كالا
28-كالاها و لوازمی كه در كارگاه های یك مؤسسه ساخته میشود
29-ورود و تحویل كالاهای خریداری شده به انبار
30-تحویل كالا به انبار
1/30- تحویل دائم
2/30 تحویل موقت
3/30- نحوه و موارد استفاده از فرم رسید انبار
31-درخواست كالا و مواد از انبار
32-تحویل و خروج كالا از انبار
33- رسید انبار مستقیم
34- دریافت ابزار آلات از انبار
35-فرم خروج كالا از مؤسسه
36- چیدن در جنس درانبار
37- كاردكس انبار
38- كارت روی قفس(BIN CARD)
39- گزارش موجود ی انبار
تعداد نسخ فرم گزارش موجودی
40-اصول ایمنی وحفاظت انبار
كنترل موجودی های انبار
41-موجودی برداری عینی انبار
42-موجودی برداری عینی مستمر
43-موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی)
44- تشكیل كمیته انبار گردانی
1/44- تنظیم برنامه انجام كار و زمان انبارگردانی
2/44- هماهنگ كننده عملیات
3/44- مسئول ثبت شمارش
4/44- گروههای شمارش
45- نكاتی كه قبل ازعملیات انبارگردانی باید مورد توجه قرار گیرد
1/45- اجرای عملیات انبارگردانی
2/45- عملیات پس از شمارش
46- تهیه گزارش نتایج عملیات انبارگردانی
47- انجام تعدیلات
48- بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار
49- كنترل موجودی ها
50- نقطه سفارش و میزان سفارش
51- میزان حداقل موجودی و ذخیره ی احتیاطی
52- میزان حداكثر موجودی
53- متوسط موجودی
54- شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار
55- تعیین بهای موجودیهای انبار
1/55- روش بهای تمام شده واقعی
2/55- روش میانگین متحرك قیمتها
3/55- روش میانگین وزنی
4/55- روش اولین صادره از اولین وارده یا فایفو
5/55- روش اولین صادره از آخرین وارده یا لایفو
6/55- روش بهای تمام شده با قیمت بازار هركدام كه كمتراست
7/55- روش بهای «معادل بازار »
8/55- روش قیمت فروش
9/55- نرخ میانگین كالا
56- هزینه های انبار داری
57- هزینه سفارش
58- هزینه ی نگهداری كالا در انبار
حسابداری انبار و تداركات
59- عملیات حسابداری خرید
آشنایی به چند اصطلاح تداركاتی و انبارداری
فهرست منابع و مأخذ


"